Author Name : Amadi-Wali Owhorchukwu

1 Synergistic Assessment of the Antimicrobial Activities of Sida acuta, Dioscorea bulbifera and Citrus aurantifolia Extracts on Selected Bacteria

  • Amadi-Wali Owhorchukwu* ,
  • Azuonwu Obioma ,
  • Amala Smart Enoch ,
  • Wokem Gloria Ngozika