Author Name : DANAI ANNA PAPAVASILEIOU

1 BENIGN MIXED TUMOR OF THE UPPER LIP. REPORT OF TWO CASES.

  • DANAI ANNA PAPAVASILEIOU* ,
  • ADAMANTIA VLACHAKI ,
  • CHRYSOMALI EVANTHIA ,
  • FOTIOS TZERMPOS ,
  • DEMOS KALYVAS